Lege-Oharra eta Erabilera-Baldintza Orkorrak

www.innpala.com

I. INFORMAZIO OROKORRA

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean (IGZL-ME) ezarritako informazio-betebeharra betez, jarraian webgune honetako informazio orokorreko datu hauek ematen dira:

Webgunen honen titulartasuna, www.innpala.com, (aurrerantzean, Webgunea) honako honek du: CUSTOM MASSEVENS, S.L., IFZ honekin: eta honako hauek dira bere harremanetarako datuak:
Webgunen honen titulartasuna, www.innpala.com, (aurrerantzean, Webgunea) honako honek du: CUSTOM MASSEVENS, S.L., IFZ honekin: B95661658 eta hemen inskribatuta: Bizkaiko merkataritza-erregistroan erregistro-datu hauekin: , bere ordezkaria izanik: eta honako hauek dira bere harremanetarako datuak:

Zuzendaria: Uribitarte 8, 5. Izq. 48001 Bilbo
Harremanetarako telefono-zenbakia: 946 858 157
Harremanetarako posta elektronikoa: iurkijo@innpala.com

II. ERABILERA-TERMINO ETA -BALDINTZA ORKORRAK

Baldintzen xedea: Webgunea

Honako Erabilera Baldintza Orokorren (aurrerantzean, baldintzak) helburura da Webgunearen sarbidea eta erabilera arautzea. Baldintza hauen ondorioetarako, honako hau hartuko da Webgunetzat: pantaila-interfazeen kanpo-itxura, modu estatikoan zein dinamikoan, hau da, nabigazio-zuhaitza; eta pantaila-interfazeetan nahiz nabigazio-zuhaitzean (aurrerantzean, Edukiak) barneratutako elementu guztiak, eta, hala badagokio, Erabiltzaileei eskaintzen dizkien online erako zerbitzu edo baliabide guztiak (aurrerantzean, Zerbitzuak).

Innpala eskumena du, edonoiz eta aurretik abisatu beharrik gabe, Webgunearen eta bertan egon daitezkeen Eduki eta Zerbitzuen aurkezpena eta kongigurazioa aldatzeko. Erabiltzaileak aitortzen du eta onartzen du  Innpalak edozein unetan Webgunean barneratzen diren elementu horietako edozein edo bertarako sarbidea eten, desaktibatu edota ezeztatu ahal izatea.

Erabiltzailea modu askean sar daiteke Webgunean eta, oro har, doakoa da, eta erabiltzaileak ez du ordainik eman behar berau erabiltzeko, erabiltzaileak kontratatutako sarbide-hornitzaileak hornitutako telekomunikazio-sarearen bidezko konexio-kostuari dagokiona salbuetsita.

Sarbide-hornitzaileak hornitzen duen eta erabiltzaileak kontratatu duen telekomunikazio-sarearen bidezko konexio-kostuaz gain,  Innpalak edo, hala badagokio, hirugarren batek webgunearen bidez eskaintzen dituen Eduki edo Zerbitzu batzuk Edukia edo Zerbitzua aldez aurretik kontratatzearen mende egon daitezke. Kasu horretan, argi zehaztuko da edota Erabiltzailearen eskura jarriko dira hori arautzen duten Baldintza Orokor edo Partikularrak.

Webguneko Eduki edo Zerbitzuren bat erabiltzaileak aldez aurretik harpidetza edo erregistroa eginez erabil ahal izango da

Edukiak erabiltzeko ez da beharrezkoa aldez aurretik harpidetza edo erregistrorik egitea.
Erabiltzailea

Webgunera  zein Erabiltzaileen artean zein Erabiltzailearen eta  Innpalaren, artean elkarreragiteko gaitutako espazioetara, hala nola iruzkinak edota blogging-espazioak, sartzeak nahiz horietan nabigatzeak eta erabiltzeak, Erabiltzaile izaera ematen dute. Hori dela eta, Webgunean nabigatzen hasten denetik, hemen ezarritako Baldintza guztiak onartzen dira, baita horien ondorengo aldaketak ere, kasuaren arabera nahitaez bete beharreko dagokio lege-araudia aplikatzearen kalterik gabe. Aurrekoak duen garrantzia kontuan izanik, Erabiltzaileari horiek irakurtzea gomendatzen zaio Webgunera sartzen den aldiro.

Innpalaren Webgunean informazio, zerbitzu eta datu andana ematen da. Erabiltzaileak Webgunea egoki erabiltzeko bere erantzukizuna hartzen du beregain. Erantzukizun hori honako hauetara hedatuko da:

  • Innpalak emandako informazioa, Edukiak edota Zerbitzuak eta datuak erabiltzea;  baldintza hauetan, legean, moralean edo ordena publikoan xedatutakoaren aurkakoa izan gabe, edo, hirugarrenen eskubideak edo webgunearen funtzionamendu bera kaltetu gabe.
  • Innpalak Webgunean eskaintzen diren Eduki edo Zerbitzu hakin batzuetara sartze aldera prestatutako inprimakietan Erabiltzaileak emandako informazioen egiazkotasun eta bidezkotasuna. Edozein kasutan, Erabiltzaileak berehala emango dio Innpalari inprimaki horietan erregistratutako informazioa behar ez bezala erabiltzea ahalbidetzen duen edozein gertakariren berri, hala nola, lapurreta, galera edo identifikatzaile edota pasahitzetara baimenik gabe sartzea, berehala ezerezteko.

Innpalak eskubidea du legea nahiz pertsonaren duintasunarekiko errespetua urratzen duten, diskriminatzaileak, xenofoboak, arrazistak, pornografikoak, spamming-ak, gazteen edo haurren aurkakoak, ordena edo segurtasun publikoaren aurkakoak diren edo, bere ustez, argitaratzeko egokiak ez diren iruzkin eta ekarpen guztiak kentzeko.

Edozein modutan, Innpala ez da izango Erabiltzaileek oharren edo bloggin-tresnen edo partaidetzako beste tresna batzuen bidez emandako iritzien erantzule.

Webgunera sartze hutsak ez dakar berekin inolako harreman komertzialik Innpala eta Erabiltzailearen artean.

Erabiltzaileak adierazten du adinez nagusiko dela eta baldintza hauen arabera lotzeko gaitasun juridiko nahikoa duela. Horrenbestez, Innpalaren Wegunea ez dago adin txikikoei zuzendua. Innpalak  ez du inolako erantzukizunik baldintza hori urratzearen ondorioz.

Betiere, indarreko legeria betez, Innpalaren Webgunea zuzendua dago Webguneko orrialdetara sartu edota horietan nabigatu dezaketen pertsona ororik, beren adina kontuan izan gabe.

Webgunea, nagusiki, hemen bizi diren Erabiltzaileei dago zuzendua: . Innpalak ez du ziurtatzen Webgunean beste herrialde batzuetako legeriak betetzen dituenik, osorik edo zati batean. Erabiltzailea beste toki batean bizi bada edo egoitza beste toki batean badu eta Webgunean sartzea edo nabigatzea erabakitzen badu, bere erantzukizunpean egingo du, eta ziurtatu beharko du sarbide eta nabigazio horrek aplikagarri zaion tokiko legeria betetzen duela, eta  Innpalak ez du beregain hartuko sarbide horretatik erator daitekeen erantzukizunik.

III. WEBGUNERA SARTZEA ETA BERTAN NABIGATZEA: BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNAK BAZTERTZEA

Innpalak ez du bermatzen Webgunearen jarraikortasun, erabilgarritasun eta erabilera, ezta bertako Eduki eta Zerbitzuena ere. Innpalak ahal duen guztia egingo du Webguneak ongi funtziona dezan; haatik, ez du erantzukizunik beregain hartzen, eta ez du bermatzen Webgune honetarako sarbidea etengabekoa izango ez denik edo errorerik gabea izango denik.

Era berean, ez du erantzukizunik hartzen, edo ez du bermatzen Webgune honen bidez eskura daitezkeen edukiak edo softwareak akatsik gabeak direnik, edo erabiltzailearen sistema informatikoa kaltetuko ez dutenik (softwarea eta hardwarea). Inola ere ez da Innpala izango Webgunera sartzean, nabigatzean eta hura erabiltzean sortzen diren galera edo kalte-galeren erantzule, sistema informatikoetan edo birusak sartzean sortzen direnak barne, baina horietara mugatu gabe.

Innpala , era berean, ez da Webgunea modu desegokian erabiltzearen ondorioz erabiltzaileek izan ditzaketen kalteen erantzule izango. Zehazki, ez da gerta litezkeen telekomunikazioen eroriko, etenaldi, falta edo akatsen erantzule.

IV. ESTEKEN POLITIKA

Jakinarzten da Innpalaren Webguneak Erabiltzaileen eskura jartzen dituela edo jar ditzakeela esteka-bitartekoak (besteak beste, estekak, bannerrak, botoiak), direktorioak eta bilaketa-motorrak, Erabiltzaileei aukera ematen dietenak hirugarrenek kudeatutako edota horien jabetzako webguneetan sartzeko.

Esteka, direktorio eta bilatzaile horiek Webgunean instalatzearen helburua Erabiltzaileei Interneten eskuragarri dagoen informazioaren bilaketa eta sarbidea erraztea da, horiek bisitatzeko iradokizun, gomendio edo gonbidapentzat hartu gabe.

Innpalak ez ditu, bere kabuz, edo hirugarrenen bidez, estekatutako gune horietan dauden produktu edota zerbitzuak eskaintzen eta merkaturatzen.

Innpalak eduki babestuak, iragarkiak edota afiliatuen estekak eskaintzen ditu. Afiliatuen esteka horietan edo sartutako iragarkietan agertzen den informazioa iragarleek beraiek ematen dute, eta, beraz, Innpala ez da iragarkiek izan ditzaketen zehaztasun falten edo akatsen erantzule, eta ez du inola ere bermatzen iragarleen esperientzia, osotasuna edo erantzukizuna, ezta haien produktu edota zerbitzuen kalitatea ere.

Era berean, ez du bermatuko, esteken bidez sartuta, bere jabetzakoak ez diren guneen eskuragarritasun teknikoa, zehaztasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna edo legezkotasuna.

Innpala ez du, inola ere, beste webgune batzuetako edukia berrikusi edo kontrolatuko, eta ez ditu onartzen, aztertzen eta bere egiten estekatutako gune horietako produktuak eta zerbitzuak, edukiak, fitxategiak eta beste edozein material.

Innpala ez du beregain hartzen Innpalak kudeatzen ez dituen eta Webgune honetan estekatzen diren webguneetako edukiak, komunikazioak, iritziak, produktuak eta zerbitzuak eskuratzeagatik, erabiltzeagatik, horien kalitateagatik edo zilegitasunagatik sor daitezkeen kalte-galerengatik inolako erantzukizunik.

Erabiltzaileak edo hirugarren batek, Innpalarena ez den Webgune batetik hiperesteka bat eginez gero, jakin beharko du:

Ezin dela Webguneko Eduki edota Zerbitzurik erreproduzitu — ez osorik, ez partzialki —  Innpalaren berariazko baimenik gabe.

Halaber, ez da onartzen Innpalaren Webguneari buruz adierazpen faltsu, zehaztugabe edo okerrik egitea, eta bertako Eduki edota Zerbitzuei buruz ere.

Hiperesteka salbuetsita, hiperesteka hori ezartzen duen webguneak ez du izango webgune honetako elementurik, Espainiako ordenamendu juridikoak jabetza intelektual gisa babestua dagoena,  Innpalaren berariazko baimena izan ezean.

Hiperesteka ezartzek ez du ekarriko inolako harremanik Innpalaren eta hiperesteka hori egin den webguneko titularraren artean, eta ez du eragingo  Innpalak webgune horretan eskaintzen diren eduki, zerbitzu edota jarduerak ezagutu edo onartzea, eta alderantziz.

V. JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALA

Innpala bere kabuz, edo lagapen-hartzailea den aldetik, webgunearen jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien titularra da, baita bertan dauden elementuena ere (azalpen gisa eta ez zehatz-mehatz, irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea edo testuak, markak edo logotipoak, kolore-konbinazioak, egitura eta diseinua, erabilitako materialen hautaketa, funtzionatzeko, sartzeko eta erabiltzeko beharrezkoak diren ordenagailu-programak, etab.). Horrenbestez, Espainiako ordenamendu juridikoak babestuko ditu obra horiek jabetza intelektual gisa, eta esparru horretan Espainiako eta Europako Erkidegoko araudiak aplikatuko zaizkie, baita gaiari buruzko nazioarteko itunak eta Espainiak sinatutakoak ere.

Eskubide guztiak gordeta. Jabetza Intelektualari buruzko Legean xedatutakoaren arabera, espresuki debekatuta dago web-orrialde honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta jendaurrean komunikatzea, haien eskura jartzeko modalitatea barne, merkataritza-helburuekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, Innpalaren baimenik gabe.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Innpalaren.jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak errespetatzeko. Webguneko elementuak bistaratu ahal izango ditu, baita inprimatu, kopiatu eta ordenagailuko disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan gorde ere, baldin eta bere erabilera pertsonalerako bada soilik. Haatik, erabiltzaileak, ezin izango du Webgunean instalatuta dagoen edozein babes-gailu edo segurtasun-sistema ezabatu, aldatu edo manipulatu.

Erabiltzaileak edo hirugarrenak uste badu Webguneko edozein Edukik jabetza intelektuala babesteko eskubideak urratzen dituela, berehala jakinarazi beharko dio Innpalari Lege Ohar eta Erabilera Baldintza Orokorrak honetako INFORMAZIO OROKORRA ataleko harremanetarako datuen bidez.

VI. LEGE-EKINTZAK, LEGERIA APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

InnpalaJ beretzat gordetzen du Webgunea eta Edukiak behar ez bezala erabiltzeagatik, edo Baldintza hauek ez betetzeagatik, beharrezkotzat jotzen dituen akzio zibil edo penalak aurkezteko ahalmena.
Erabiltzailearen eta Innpalaren arteko harremana Espainiako lurraldean indarrean dagoen eta aplikatzeko den araudiaren araberakoa izango da. Baldintza hauen interpretazioan edota aplikazioan edozein desadostasun sortuz gero, aldeek jurisdikzio arruntaren mende ipiniko dituzten beren gatazkak, zuzenbidearen arabera dagozkion epai eta auzitegien mende geratuz.